Wólby: Nadobo wšitko móžno

pjatk, 06. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Marko Wjeńka

Wěsće hižo, komu chceće k lětušim wólbam Němskeho zwjazkoweho sejma 26. septembra swój hłós dać? Sym sej wěsty, zo je podźěl njerozsudźenych wolerjow tónkróć tak wulki kaž hišće nihdy do toho a zo je tuchwilu w našim kraju tak derje kaž wšitko móžno.

Jako bě SPD před měsacami daloko před druhimi stronami Olafa Scholza za kanclerskeho kandidata strony nominowała, so jemu mnozy sobuželniwje smějachu: Toho tak a tak nichtó njewoli, tuž njemóže žanu škodu načinić. Tónle wobraz pak je so mjeztym změnił, štož leži w prěnim rjedźe na słabosći kandidata CDU/CSU Armina Lascheta. Runje hišće 13 procentow wolerjow móže sej jeho jako noweho zwjazkoweho kanclera předstajić. Porno tomu je so Olaf Scholz w nahladnosći mjez wolerjemi na 21 procentow polěpšił. Tež kanclerska kandidatka Zelenych Annalena Baerbock žněje přeco hišće 18 procentow, kaž najnowše woprašowanje wolerjow zwěsća.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND