Lindner swoje plany rozłožił

pjatk, 14. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). K zakónčenju tři dny trajaceje debaty zwjazkoweho sejma přede­wzaća noweje amploweje koalicije SPD, Zelenych a FDP nastupajo je zwjazkowy financny minister Christian Lindner (FDP) dźensa swoje plany předstajił. Znowa su kontrowersnje wo dodatnym etaće 2021 diskutowali. Z nim chce Lindner za přewinjenje koronakrizy předwidźane, ale njewužiwane srědki za klimu škitace naprawy wužiwać. Opozicija ma to za wustawu ranjace.

Imunitu Hilsy zběhnyli

Berlin (dpa/SN). Dobre lěto po swojim wobdźělenju na demonstraciji tak mjenowanych prěkimyslerjow hroža Budyskemu zapósłancej AfD w zwjazkowym sejmje Karstenej Hilsy juristiske kon­sekwency. Přećiwo hłosam AfD je parlament wčera wječor wobzamknył, imu­nitu zapósłanca zběhnyć a chłostanske jednanje přećiwo njemu zmóžnić. Hilse bě so na kromje demonstracije přećiwo statnym naprawam policiji spjećował.

Wukaz Bidena zběhnjeny

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND