Žane konkretny namjety

štwórtk, 19. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (SN/JaW). Bjezradnosć, trochu přesłapjenja a zdźěla tola škrička spokojnosće nad rozmołwu, takle móhli wčerawši wječor w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ zjimać. Něhdźe 60 wěriwych ze wšitkich serbskich katolskich wosadow – mjez nimi tež sydom serbskich duchownych – bě so tam z Drježdźansko-Mišnjanskim biskopom Heinrichom Timmereversom rozmołwjało. Ćežišćo běchu dalši puć a móžne změny w tak mjenowanym serbskim pastoralnym rumje a z tym tež w serbskich wosadach.

Štóž bě wočakował, zo dóstanje wěsty mjezystaw w lěće 2013 nastorčeneho tak mjenowaneho namakanskeho procesa, bu přesłapjeny. Drje móžachu zajimcy za dźesać blidami temy, starosće abo tež dobroty tajkich změnow wobrěčeć, we wulkim kruhu pak je skerje njetematizowachu. Biskop a sobudźěłaćerjo ordinariata tak žanych wotmołwow na palace prašenje, mjenujcy za konkretnymi změnami w serbskich wosadach wot lěta 2025 a za wotpowědnymi namjetami Timmereversa, přitomnym skićić njemóžachu.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND