„Puć wopačny“

srjeda, 15. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (dpa/SN). Lěwica w sakskim krajnym sejmje tłóči na to, zo maja so komuny w brunicowych kónčinach w zwisku ze změnu strukturow bóle podpěrać. „Sakska je na wopačnym puću a jón prawdźepodobnje hač do kónca dale sćěhuje“, wuzběhny zapósłanča sejma Antonia Mertsching wčera w Drježdźanach. Tak komuny z dispoziciji stejacych pjenjez jenož mało dóstawaja. Předewšěm projekty swobodneho stata z pjenjezow profituja.

„Změna strukturow so w komunach wotměwa. Runje tam dyrbimy infrastrukturu polěpšić a derje zapłaćene dźěłowe městna kaž tež atraktiwne poskitki za wólny čas přihotować“, Mertsching rozjasni. Gmejnam w potrjechenych kónčinach pjenjezy pobrachuja, zo móhli trěbny personal a planowanske procesy zapłaćić. To je loni tež hižo krajny zličbowanski zarjad kritizował.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND