Čas starych muži nimo

pjatk, 28. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Marko Wjeńka

Starši čitarjo dopominaja so zawěsće hišće na žorćik, kotryž sej ludźo za čas NDR powědachu: Znajeće dnjowy porjad posedźenja Centralneho komiteja komu­nis­tiskeje strony Sowjetskeho zwjazka? Prěni dypk: Pomocnicy přinjesu čłonow prezidija do žurle a – druhi dypk – zapinu jim słuchatka a aparaty k stabilizowanju wutroby. Jako třeći dypk dnjoweho porjada zaspěwaja wšitcy zhromadnje spěw „Młoda garda proletariata – to smy my“.

Ludźo so na tute wašnje ze swojim typiskim wuchodoněmskim humorom tomu smějachu, zo su čłonojo woneho mócneho politiskeho gremija w Moskwje wšitcy w zboha wysokej starobje. Tež politiscy funkcionarojo pola nas mějachu swoju lubu nuzu, nam rozkłasć, čehodla dyrbi tomu tak być. Druhdy argumentowachu, zo je to „starcowska mudrosć“, kotraž bě w časach tehdyšeje zymneje wójny mjez swětowymaj blokomaj pječa lěpša hač njepřemyslena chrobłosć młodych njenazhonitych politikarjow, kotraž wjedźe skerje do zahuby.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND