Bjeztekstilna runoprawosć

pjatk, 19. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Milan Pawlik

Je meja. Temperatura pospochi stupa a kupjele pod hołym njebjom sezonu zahajeja. Wóndano so přez wobsah zdźělenki Berlinskich zjawnych kupjelow (BBB) kopolach: „Wot lětušeho móža so žony respektiwnje wosoby ze žónsce čitanej hrudźu pola nas bjez wodźěća hornjeho ćěła kupać.“ Tuta powěsć mje hnydom dwójce iritěrowaše. Sprěnja: Štó prošu su „wosoby ze žónsce čitanej hrudźu“? Dyrbjach so najprjedy do wěcki zanurić a samo googlować, zo bych za tym přišoł, koho z tym měnja. Nětko wšak wěm: To su non-binarne, transgender abo dwusplažne wosoby. Byrnjež formulacija typiski zjaw zdźěla absurdno-komiskeje načasneje gender-diskusije była, widźu w tutym specifiskim adresaće wulki postup w našej towaršnosći. Runoprawosć mjeńšin abo towaršnostnych skupin runje mi jako Serbej na wutrobje leži, dokelž je bytostny wobstatk mojeje biografije. Tež tajke – po ličbje hustohdy wjetše skupiny hač my Serbja – maja w našej towaršnosći prawo na připóznaće.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND