Štó budźe nas 2035 lěkować?

srjeda, 07. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Stara ludnosć Sakskeje trjeba wjac młodych lěkarjow – Köpping bilancuje

Drježdźany (SN/mb). „Wěmy, zo je wosebje situacija dokoławokoło zastaranja ludnosće z domjacymi lěkarjemi we wjesnych kónčinach Sakskeje napjata“, praješe wčera sakska socialna ministerka Petra Köpping (SPD). We Łužicy njeje Běłowodźanski region w dosahacej měrje zastarany. Po cyłym kraju je tuchwilu 452 praksow njewobsadźenych, 2 597 domjacych lěkarjow dźěła w Sakskej, woni su přerěznje 54 lět stari. Před štyrjomi lětami je socialne ministerstwo w Drježdźanach na dźewjeć stronach „plan 20 dypkow za naslědne zaručenje mediciniskeho zastaranja hač do 2030, kotrež po­trjebje w Sakskej wotpowěduje“ napisało. Ze starobnym přerězkom 47 lět je sakska ludnosć dwě lěće starša hač wobydlerstwo Němskeje, štož zwisuje z wotpućowanjom młodźiny po přewróće a te­hdomnišim njejapkim spadom ličby porodow. Jenož někotre serbske gmejny kaž Ralbicy-Róžant na prěnim městnje maja hišće młodu ludnosć kaž sakski teritorij na kóncu NDR.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND