Paul Rachela ze złotej nóžku

srjeda, 04. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Paul Rachela (druhi wotlěwa, Ralbicy), třělc štworych wrotow, pomhaše tež w defensiwje. Zady Sokoljo nulu zakitowachu, prědku třělichu hnydom pjeć wrotow.  Foto: Konstantin Hrjehor Paul Rachela (druhi wotlěwa, Ralbicy), třělc štworych wrotow, pomhaše tež w defensiwje. Zady Sokoljo nulu zakitowachu, prědku třělichu hnydom pjeć wrotow. Foto: Konstantin Hrjehor

Sokoł Ralbicy/Hórki – ST Ćisk 5:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Woko, Heidorn, Al. Wałda, Matka, D. Gloxyn, Mjechela (85. Budar), Schultz (57. Korjeńk), Rachela, Šołta (71. An. Wałda), Domaška (71. Šiman)

Sokoljo hraja tuchwilu jara dobru a zasadźitu kopańcu a su tuž za kóžde mustwo njepřijomny přećiwnik. Přiwisnicy delanskeho mustwa ničo druhe njewočakowachu hač jasne domjace dobyće.

Wot spočatka Sokoljo tole tež pokazachu a hižo po 8 mjeńšinach nawjedowachu. Hosćo z Ćiska stejachu přewysoko, tak zo Paul Rachela po dołhej přihrawce wot srjedźneje linije sam na wrota běžeše a lesćiwje k nawjedowanju přetwori. W slědowacych mjeńšinach mějachu Pětr Domaška, Denny Gloxyn, Dawid Šołta, Aleksander Wałda kaž tež Andy Schultz dalše móžnosće, nawjedowanje wutwarić, tola kulowata koža nochcyše prosće přez wrotowu liniju. Paul Rachela pak měješe njedźelu złotu nóžku a po znowa sylnym wuhratym nadběhu na 2:0 zwyši (30.).

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND