Krajan wopyta bamža

póndźela, 26. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Argentinski prezident Javier Milei je so na wopyće swojeho krajana bamža Franciskusa w Romje njewšědnje dołho a jara přećelnje z nim rozmołwjał. Bamž njeje wot časa swojeho wu­zwolenja 2013 wjace Argentinsku wopytał. Domoródni so nadźijeja, zo wón wospjetnemu přeprošenju sćěhuje.

Dźěći we wójsku

Bonn (B/SN). Předsyda Němskeje komisije Justicia et Pax biskop Heiner Wilmer je k raznišemu wustupowanju přećiwo zasadźenju dźěći we wójnje namołwjał. „Wojujmy zhromadnje za swět, w kotrymž móže kóžde dźěćo wěsće a w měrje wotrosć!“ Něhdźe štwórć miliona dźěći a młodostnych pod 18 lětami we wójnje wojuje, wosebje w Africe, Aziji a Łaćonskej Americe, hačrunjež je to po UN-konwenciji za prawa dźěći zakazane.

Swětowy dźeń modlenja

Berlin (B/SN). Prěnjeho měrca modla so žony po wšěm swěće pod hesłom „Bant měra“, kotryž wšitkich zwjazuje. Hłowna zamołwitosć leži lětsa w rukach Palestiny. Maria Menz přihotuje hižo 25 lět dźeń modlenja w Sakskej. Lětsa wobwliwuje politiski konflikt mjez Palestinu a Israelom prócowanje modlerjow wo měr a sprawnosć.

Dostojnosć čłowjeka

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND