Macron: Wojakow do Ukrainy

wutora, 27. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Francoski prezident z nowymi namjetami na konferency w Parisu

Paris (dpa/SN). Francoski prezident Emmanuel Macron hižo njewuzamkuje, zo sćele wojakow do Ukrainy. Ničo njeje wuzamknjene, zo bychmy tamu zadźěwali, zo Ruska w Ukrainje dobudźe, rjekny Macron k zakónčenju konferency darićelow na dobro Ukrainy wčera wječor w Parisu. Na zetkanju wjace hač 20 statnych a knježerstwowych šefow, mjez nimi zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD), njeběchu sej wo zasadźenju wojakow drje přezjedni, w dalšim wotběhu wójny pak njeje ničo wuzamknjene, Macron rjekny. Prezident na to pokaza, zo je so powšitkowna nalada mjez ludźimi nastupajo dodawanja bróni změniła. Mnozy, kotřiž su so před lětomaj přećiwo dodawanju bróni za Ukrainu wuprajili, dźensa rozmysluja, kak móhli brónje hišće spěšnišo do Ukrainy přińć. Macron je sej wěsty, zo dźe we wójnje w Ukrainje tež wo wěstotu a stabilitu Europy. Tuž měła Europa wšitko činić, zo by Ruska w tutej wójnje podležała. „Nochcemy pak so z ruskim ludom do wójny podać“, francoski prezident potwjerdźi.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND