Namołwa k zakónčenju wójny w Ukrainje

pjatk, 08. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Dokumentujemy namołwu a plan ­skupiny Serbow za měr, kotrejž su tež zwjazkowemu prezidentej Steinmeierej na wědomje dali.

Mjez Ruskej federaciju a Ukrainu je wójna. Słowjanskej ludaj bijetej so za pozdatnje zapadne ideale na jednym boku, za něhdy sowjetske na tamnym. Wobaj ­pochadźatej z jednoho klina, zrodźeneho z ducha a kultury našich prjedownikow, swj. Cyrila a Metoda.

Před wjace hač 1100 lětami stworištaj japoštołaj Słowjanow zakład za wzajomny postup słowjanskich ludow a z tym k cyłkej přećiwo do wuchoda měrjacym so zapadnym mocam Europy.

Łužiscy Serbja su najmjeńši słowjanski lud, na kromje zapada k wuchodej. Tež my česćujemy swj. Cyrila a Metoda jako škitneju patronow. Smy zašłe wjace hač tysac lět wosrjedź němskich statnych cyłkow žiwi, bjez swójskeho kraja. Čas wob čas su nas wuzamkowali, nas potłóčowali a rěč zakazali. Přiwšěm smy bjez swójskich tankow a wojakow přetrali. Smy z toho wukli a smy nětko kmani a zwólniwi pomhać wujednać a twarić mosty.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND