Wotpokazuje apel bamža

póndźela, 11. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Ukrainski prezident Zelenskyj reaguje na měrowu namołwu Franciskusa

Kijew (dpa/SN). Ukrainski prezident ­Wolodymyr Zelenskyj je wjele diskuto­wany apel bamža Franciskusa nastupajo měrowe jednanja z Ruskej raznje wot­pokazał. Cyrkej je ludźom bliska, rjekny Zelenskyj wčera w swojim wšědnym widejowym poselstwje. „A nic dwaj a poł tysac kilometrow zdalena, něhdźe, zo by wirtuelnje posrědkowała mjez tymi, kiž chcedźa žiwi być, a tymi, kiž chcedźa zničić.“

Zelenskyj dźakowaše so ukrainskim duchownym, kotřiž so dušepastyrsce wo wojakow na fronće staraja. „To je to, štož cyrkej wučinja: ludźom blisko być.“

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND