Za katolikow njemóžne

póndźela, 11. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Bamžowska teologiska akademija je podšmórnyła, štož je 1738 bamž Clemens XII. (1730–1740) hižo wobzamknył, zo njehodźi so swobodnomurjerstwo na zakładźe předstawow wo Bohu z katolskej cyrkwju zjednoćić. Tež rozdźělne koncepty wo přećelstwje, lubosći k blišemu a ezoteriske praktiki přisłušnosć katolikow k swobodnomurjerstwu znjemóžnjeja, kotrež ma po cyłym swěće tři do pjeć milionow čłonow.

Tři křižiki

Hamburg (B/SN). Tradicija, so do čitanja ewangelija trójce pokřižować, bu w 11. lětstotku spočatnje jenož za měšnikow zawjedźena. Wosada z pokřižowanjom signalizuje, zo chce ewangelij z rozumom zapřimnyć, z ertom wozjewjeć, we wutrobje nosyć a po nim žiwa być.

Proces zahajeny

Kijew (B/SN). Nimale sydom lět po smjerći woblubowaneho grjeksko-katolskeho kardinala Lubomyra Huzara je nětko jeho naslědnik, wulkoarcybiskop Swjatosław Šewčuk, proces zbóžnoprajenja zahajił. Ukrainska grjeksko-katolska cyrkej je najwjetša na wuchodźe z ně­hdźe 4,5 do 5,5 milionami křesćanow.

Škódna propaganda

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND