Wulke problemy we wójsku

wutora, 12. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Předsyda dźěłarnistwa zwjazkoweje wobory Andre Wüstner žada sej hladajo na wulke njedostatki w zwjazkowej woborje wobšěrne inwesticije we wójsku. Wón widźi wulke problemy we wójsku, w marinje a lětarstwje „hladajo na nadawk a na połoženje“. Wüstner wočakowaše dźensa rano wotpowědnje kritisku rozprawu społnomócnjeneje zwjazkoweho sejma Evy Högl. Politikarka SPD chcyše w běhu dnja swoju rozprawu wo połoženju armeje předpołožić.

Ukrainske truty do Ruskeje

Moskwa (dpa/SN). Z wjacorymi bojowymi trutami je Ukraina po informacijach Moskwy minjenu nóc objekty w Ruskej nadběhowała. Zakitowanske ministerstwo w Moskwje zdźěla, zo su 26 ukrainskich trutow wottřělili. Jedna z nich pak je přiwšěm wot Ukrainy 800 kilometrow zdaleny Nišnij Nowgorod docpěła a w tamnišej rafineriji woheń zawinowała. Ukraina je minjeny čas wospjet objekty w Ruskej nadběhowała a při tym tež stajnje zaso daloko lećace truty zasadźiła.

Huthi znowa łódź nadběhowali

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND