Wo Taurus wuradźowali

štwórtk, 14. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je dźensa znowa wo tym wuradźował, Ukrainu z modernymi němskimi raketami typa Taurus podpěrować. Unija CDU/CSU je k tomu wotpowědnu próstwu zapodała. W njej zwjazkowe knježerstwo namołwja, Ukrainje tute daloko sahace brónje „bjez komdźenja“ přewostajić. Zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) tole dotal wotpokazuje, dokelž by Němska tak na wójnje direktnje wobdźělena była.

Wilders njebudźe premier

Den Haag (dpa/SN). Nimale štyri měsacy po swojim wólbnym dobyću w Nižozemskej je so prawicarski populist Geert Wilders njewočakowano zastojnstwa ministerskeho prezidenta wzdał. Je to wuslědk rozmołwow z třomi dalšimi prawicarskimi stronami, kotrež chcedźa knježerstwo wutworić. Wilders rjekny, zo chcył ze swojim wotstupom nowemu prawicarskemu knježerstwu dźěło zmóžnić. W rozmołwach bě so pokazało, zo nima podpěru wšěch druhich stronow.

Scholz a Macron so zetkataj

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND