×

Powěsć

Failed loading XML...

Zatrašenja tež w Serbach

štwórtk, 21. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Politisce motiwowane a wot hidy ćěrjene njeskutki po pandemiji w Sakskej znowa přiběraja. Wone so tež we Łužicy jewja w zatrašenju a nadběhach na nawodnje zamołwitych w radnicach kaž tež na nošerjow komunalnych mandatow. Foto: Feliks Haza Politisce motiwowane a wot hidy ćěrjene njeskutki po pandemiji w Sakskej znowa přiběraja. Wone so tež we Łužicy jewja w zatrašenju a nadběhach na nawodnje zamołwitych w radnicach kaž tež na nošerjow komunalnych mandatow. Foto: Feliks Haza

Nošerjo komunalnych hamtow a mandatow nadběham wustajeni

Su wjesnjanosća a měšćanosća kaž tež gmejnscy, měšćanscy a wokrjesni radźićeljo nadběham a samo žiwjenje a strowotu kažacym njepřećelskosćam wustajeni? Su woni tež we Łužicy wot ekstremistow a njemdrichow tajkeje a wonajkeje družiny wohroženi? A što ma to do konsekwencow?

Tute prašenja jimaja tohorunja tu abo tamnu, toho abo tamneho, kiž so w gmejnach, městach a wokrjesach z kandidaturu hotuje do přichodnych ludowych zastupnistwow; njedźelu 9. junija tohole lěta wšak sej tajnje a swobodnje tych wuzwolimy, kiž w přichodnych pjeć lětach zjawne žiwjenje na wsach a w městach tohorunja w sydlenskim rumje Serbow postajeja – abo lěpje prajene: na dobro komunow a wokrjesow w nich skutkuja, nam a demokratiji słužo.

Jěriši jazyk

wozjewjene w: Kraj a swět

Galerija

dalši wobraz (1) Gmejna steji hižo dlěje w fokusu anonymnych nadběhow na bywšeho wjesnjanostu Tomaša Čornaka.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND