Za stabilny rozhłosowy popłatk

wutora, 26. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Prezidenća krajnych sejmow wuchodnych krajow přećiwo zwyšenju

Drježdźany (dpa/SN). Wjacori prezidenća krajnych sejmow wuchodneje Němskeje su so w debaće reformow zjawno-prawniskeho rozhłosa dla słowa jimali, žadajo sej stabilny rozhłosowy popłatk. We wčera wozjewjenej poziciskej papjerje prezidentow krajnych sejmow Sakskeje, Braniborskeje, Durinskeje a Saksko-Anhaltskeje mjez druhim rěka: „Skedźbnjamy na to, zo je nimo kwalitatiwnje dobreho programoweho poskitka stabilita přinoškow rozsudny element akceptancy zjawno-prawniskeho rozhłosa ze stron wobydlerjow.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND