Serbsku poziciju napřećo Zwjazkej swěru podpěrał

srjeda, 03. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
 Prof. dr. Hans Joachim Meyer †  Foto:  imago/Becker Prof. dr. Hans Joachim Meyer † Foto: imago/Becker

Wón bě posledni minister za kubłanje a wědomosć NDR w knježerstwje Lothara de Maizièra, sakski statny minister za wědomosć a wuměłstwo w kabineće Kurta Biedenkopfa a prezident Centralneho komiteja němskich katolikow: Prof. dr. Hans Joachim Meyer, kotry je ćichi pjatk 87lětny zemrěł.

Statne zrěčenje wo wutworjenju „Załožby za serbski lud“ 1998 kaž tež Sakski Serbski zakoń 1999 stej wusko z jeho mjenom zwjazanej. Posledni mjenowaše prof. Meyer při zapodaću naćiska do krajneho sejma „předewzaće zakonjedawarstwa z wosebitym wuznamom“. Zo ma so zakoń w němskej a serbskej rěči wozjewić, wotpowědowaše jeho wosebitemu charakterej. „Po dokładnym přemyslowanju je so statne knježerstwo k tomu rozsudźiło krajnemu sejmej namjetować, z tym wuzběhnjenjom, kotrež je z dobreje přičiny powšitkownje wustawje přewostajane, hódnotu toho zakonja a z tym zdobom česćownosć před našimi serbskimi wobydlerjemi podšmórnyć.“ Wuraz toho bě zdobom, zo bu Sakski Serbski zakoń před 25 lětami w Budyskim Serbskim muzeju ratifikowany.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND