Studenća w ekumenje

póndźela, 15. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Jerusalem (B/SN) Hižo 50 lět su katolscy a ewangelscy studenća teologije hromadźe w Swjatym kraju žiwi. Z ekumeniskej Božej słužbu su 50lětnu tradiciju wukubłanja w Jerusalemje na horje Cion wo­swjećili. K zahajenju swjatočnosćow zetka so 1 200 nětčišich a něhdyšich studentow w cyrkwi abtownje Dormitio.

Přisłušnicy koptow

Düsseldorf (B/SN). Koptisko-ortodoksna cyrkej Aleksandrije je staroorientaliska cyrkej Egyptowskeje. Hač do jědnaće milionow ludźi so k njej wuznawa. Wot lěta 2012 je hłowa cyrkwje bamž Tawadros II. Załožena na podaća japoštoła Marka w lětach 50 do 60 po Chrystusu słuša wona k najstaršim křesćanskim cyrkwjam. Po koncilu w Chalzedonje w lěće 451 běštej so koptiska a křesćanska cyrkej dźěliłoj. W Němskej stej dwaj koptiskej klóštraj, a koptiskej cyrkwi přisłuša 20 000 wěriwych.

Za bratrowstwo a dojednanje

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND