Pomocny paket rozdźělić

wutora, 16. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Washington (dpa/SN). Hladajo na pjenježnu pomoc USA za Ukrainu so po měsacy trajacej blokadźe w parlamenće kraja wočiwidnje něšto hiba. Předsyda Domu reprezentantow Mike Johnson zdźěli, zo přihotuje wothłosowanje wo wupłaćenju pomocnych srědkow. Při tym pak njepóńdźe wo 60 miliardow dolarow za Ukrainu a 14 miliardow za Israel. Johnson město toho planuje, pomocny paket do wjacorych wotrězkow dźělić.

Nadpad terorowy akt był

Sydney (dpa/SN). Nadpad na duchownych křesćanskeje wosady w Sydneyju za čas Božeje słužby su zamołwići jako terorowy akt zastopnjowali. Motiw pozdatneho něhdźe 16lětneho skućićela leži wočiwidnje we wobłuku „nabožnje motiwowaneho ekstremizma“, rjekny Karen Webb, nawodnica policije awstralskeho zwjazkoweho stata New South Wales. K zranjenym słušataj biskop asyriskeje wosady a dalši duchowny. Wobaj staj dźa­kowano hnydomnej operaciji přežiwiłoj.

Pieper zastojnstwo njenastupi

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND