Wo struchłym času přeněmčenja w Rownom so rozmołwjeli

wutora, 16. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Manfred Hermaš (stejo) wita dr. Ruth Mroskowu w Njepilic statoku.  Foto: Manfred Nikel Manfred Hermaš (stejo) wita dr. Ruth Mroskowu w Njepilic statoku. Foto: Manfred Nikel

Rowno. Domowinska skupina w Rownom bě sej minjenu sobotu prawje luby wopyt na Njepilic statok přeprosyła – dr. Ruth Mroskowu, Trjebinjanku, kotraž nětko w Budyšinje bydli. Chcyše nam jara wjele wo swojim dźěćatstwje a wo situaciji burow w swojej holanskej wsy po wójnje a wo załoženju prodrustwa powědać. Wona je wo tym hižo w Rozhledźe publikowała, ale bu tola hinak. Cyłkownje 18 wosobow słuchaše wuwjedźenjam, při kofeju, tykancu a z wjele lubosću pokładźenymi Njepilic pomazkami. Sprěnja, dokelž je jich jara mało, kotřiž w Slepjanskej kónčinje Rozhlad čitaja – móžeš jich na rukomaj wotličić. A zdruha je lěpje, to słyšeć, wot wosoby, kotraž je to sama dožiwiła.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND