Łužica (20.05.15)

srjeda, 20. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Pomnik zaso steji

Choćebuz (SN/ch). Zašłu sobotu su so čłonojo Zeleneje ligi wobswětoweje skupiny Choćebuz we Łakomje na dźěłowe zasadźenje zetkali, zo bychu pomnik za wotbagrowane wjeski we Łužicy zaso natwa­rili. Zhromadnje z wobydlerjemi Choćebuza-Rogozna a bywšimi woby­dlerjemi Łakomy su woni dwanaće drjewjanych běłych křižow znowa nastajili. Wot 1994 dopominaja na tymle městnje na zwjazkowej dróze mjez Choćebuzom a Picnjom drjewjane křiže na łužiske wjeski­, kotrež běchu so brunicowych wuhlowych jamow dla zhubili. Dwanaće křižow­ steja symbolisce za cyłkownje 136 dospołnje abo zdźěla zhubjenych wjeskow.

Diskutuja wo reformje

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk