Łužica (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rogeński hród restawrowany

Choćebuz (dpa/SN/ch). Wjacore rumnosće Rogeńskeho hrodu w Choćebuzu su restawrowane. Su to přijimowanska stwa, Módry salon a spanski kabinet, kaž piše załožba Wjercha Pückleroweho muzeja Rogeński park a hród. Wot dźensnišeje srjedy su rumnosće tež wopytowarjam zaso přistupne. Na Rogeńskim hrodźe je Hermann von Pückler (1785–1871) w starobje bydlił. Ekscentriski wuhotowar zahrodow a wužiwar žiwjenja bě kołowokoło hrodu něhdźe 600 hektarow wulki park připrawić dał. Tež w Mužakowje koncipowaše wón hoberski krajinowy park. Wot lěta 2004 słuša tón k swětowemu kulturnemu namrěwstwu UNESCO. W Rogeńskim parku je Pückler tež pochowany.

Žadyn dorost baćonow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk