Łužica (06.07.15)

póndźela, 06. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rozjimuja wokrjesnu reformu

Podstupim/Choćebuz (dpa/SN/ch). Wótrje diskutowana wokrjesna reforma steji srjedu dopołdnja w srjedźišću debatow w Braniborskim krajnym sejmje. Krajne knježerstwo chce woteběraceho wobydlerstwa předewšěm na wsach dla ličbu 14 wokrjesow a štyrjoch bjezwo- krjesnych městow na maksimalnje dźesać redukować. Opozicija, wobstejaca z CDU, BVB/Swobodni wolerjo a AfD, je přećiwo tomu. CDU žada sej woprašowanje ludu k reformje, Swobodni wolerjo chcedźa ludowy rozsud. Tež bjezwokrjesne města Choćebuz, Frankfurt nad Wódru a Brandenburg nad Habolu wadźa so wo swoju samostatnosć. CDU widźi strach, zo njemóhli wobydlerjow wulkich zjednoćenych gmejnow dla dosahajcy zastarać. Kaž zamołwići Choćebuza připowědźichu, chcedźa so woni ze wšěmi srědkami wokrjesnej reformje wobarać, zo móhli bjezwokrjesnosć zachować.

Žadyn rekord horcoty

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND