Łužica (23.09.15)

srjeda, 23. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Saksko-pólska kooperacija

Zhorjelc/Zgorzelec (dpa/SN/ch). Zhromadne dźěło přisłušnych srjedźneho stawa podłu němsko-pólskeje mjezy steji dźensa w srjedźišću 10. hospodarskeje konferency w Zgorzelecu. „Mamy wjace hač 300 wobdźělnikow ze zawodow a institucijow“, informuje Christian Puppe, nawoda jednaćelskeho běrowa kontaktneho centruma za saksko-pólsku hospodarsku kooperaciju IHK Drježdźany. Wot lěta 2006 IHK zhromadnje z pólskimi partnerami tele zarjadowanje organizuje. Prěni króć zetkaja so hosćo w Zgorzelecu, mjez nimi tež sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) a pólski wonkowny minister Grzegorz Schetyna. Pólska je za sakske hospodarstwo sobu najwuznamniša na wukrajnych wikach.

Španičan wučomnik měsaca

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND