Łužica (23.09.15)

srjeda, 23. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Saksko-pólska kooperacija

Zhorjelc/Zgorzelec (dpa/SN/ch). Zhromadne dźěło přisłušnych srjedźneho stawa podłu němsko-pólskeje mjezy steji dźensa w srjedźišću 10. hospodarskeje konferency w Zgorzelecu. „Mamy wjace hač 300 wobdźělnikow ze zawodow a institucijow“, informuje Christian Puppe, nawoda jednaćelskeho běrowa kontaktneho centruma za saksko-pólsku hospodarsku kooperaciju IHK Drježdźany. Wot lěta 2006 IHK zhromadnje z pólskimi partnerami tele zarjadowanje organizuje. Prěni króć zetkaja so hosćo w Zgorzelecu, mjez nimi tež sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) a pólski wonkowny minister Grzegorz Schetyna. Pólska je za sakske hospodarstwo sobu najwuznamniša na wukrajnych wikach.

Španičan wučomnik měsaca

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND