Łužica (03.11.15)

wutora, 03. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Policija praša so wobydlerjow

Grodk (dpa/SN/ch). Po wohenju w planowanej přebywarni požadarjow azyla w Grodku nadźija so policija pokiwow wobydlerjow. Zastojnicy chcedźa so jich k tomu woprašeć, rěčnik policije dźensa připowědźi. Hač za wohenjom antiwukrajny motiw tči, dotal njewědźa. Płomjenja běchu wčera rano w pincy ně­hdyšeje šule wudyrili. Dom dospołnje přetwarjeja, zo móhli jón jako přebywarnju požadarjow azyla wužiwać. Fachowcy krajneho kriminalneho zarjada tuchwilu slědy na městnje wohenja wuhódnoćeja. Wohnjowa wobora móžeše płomjenja po někotrych hodźinach zhašeć. W bjezpo­srědnim susodstwje je dalša něhdyša šula­, kaž měšćanostka Christine Herntier (bjezstronska) zdźěli. Tam chcedźa ćěkancow najprjedy raz zaměstnić.

Planuje dalšu milinarnju

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND