Łužica (09.11.15)

póndźela, 09. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dale we wubědźowanju

Praha/Choćebuz (dpa/SN/ch). Čěski energijowy koncern ČEZ je dale we wu­bědźowanju nastupjo předań łužiskeho brunicoweho rewěra. Za předań za­mołwity financny posłužowar Citigroup je předewzaće přeprosył so na poski­ćerskim jednanju wobdźělić, zdźěli rěčnica koncerna w Praze. Před něhdźe ty­dźenjom bě wobswětowa organizacija Green­peace wozjewiła, zo je won z wubědźowanja. W prěnim schodźenku předawanskeho procesa bě wona kaž druhe firmy tež formelny zajim wozjewiła. Nimo­ dźělnostatneho koncerna  ČEZ matej hišće dalšej čěskej předewzaći zajim na brunicy. Něhdźe před lětom bě šwedski statny koncern Vattenfall wozjewił, zo chce swoju łužisku wuhlowu wot­nožku předać.

Rozbuch w bydlenskim domje

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND