Łužica (02.12.15)

srjeda, 02. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Modowe wubědźowanje wabi

Zhorjelc (dpa/SN/ch). Europske modowe wubědźowanje w Zhorjelcu zbudźa wulki zajim. Za myto „euro fashion award“ je 120 požadanjow z 19 europskich krajow dóšło, zdźěli wčera zarjadowar. Młodźi profesionelni designerojo dyrbjachu mjez druhim namjety swojeje kolekcije, wuhotowanje a swójske předstawy wo maćiznach a płatach zapodać. Na Berlinskim modowym tydźenju klětu w januaru chcedźa potom dźesać finalistow wozjewić. Award spožča 23. apryla w Zhorjelskej kupnicy w młodźinskim stilu. Prěnje tři městna su z dohromady 60 000 eurami dotěrowane.

Pokazaja Berlinske skulptury

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND