Łužica (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Krajne myto přepodate

Choćebuz (dpa/ch/SN). Městny zwjazk Němskeho dźěćacoškitneho zwjazka Choćebuz su z Braniborskim prewenciskim mytom wuznamjenili. Wčera bu 5 000 eurami dotěrowane myto w Podstupimje přepodate, kaž zdźěli ministerstwo za nutřkowne naležnosće. Krajna prewenciska rada spožča tele wuznamjenjenje za wusahowace projekty komunalneho zadźěwanja kriminality wot lěta 2006. Dźěćacy škitny zwjazk bu za projekt „Dźěćaca konferenca Choćebuz“ počesćeny, kotryž ma dźěćom a młodostnym w Choćebuzu zmóžnić, zo so na demokratiskich procesach kaž tež wuhotowanju města wobdźěleja.

Popłatki njedowolene

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND