Łužica (07.01.16)

štwórtk, 07. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wěstotny koncept za karnewal

Choćebuz (dpa/ch/SN). Po nadpadach cwólbow muži na žony w Kölnje ma so tež wěstotny koncept za karnewalowy centrum Choćebuz zdźěłać. Wěstotne naprawy so w dorěčenju z policiju a ze zarjadowarjom, karnewalowym zwjazkom Łužica, wobstajnje aktualizuja, zdźěli­ wčera rěčnik města. Karnewal w Choćebuzu z dźesaćitysacami přihladowarjemi je najwjetši wuchodoněmski póstniski spektakl. Zarjadowar je namołwjeny, wjetšu ličbu swójskich dohladowarjow přewostajić. Tež policija a wohnjowa wobora budźetej prezentnej.

Smalerjo dochody wunjesli

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND