Łužica (12.01.16)

wutora, 12. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Přećiwo brunicowym planam

Gubin/Derbno (dpa/ch/SN). Wjace hač tysac wobydlerjow z južnobraniborskeho regiona je pisomne znapřećiwjenja přećiwo pólskim brunicowym planam zapodało. Delegacija zastupjerjow města Gubina, gmejny Derbno kaž tež Zeleneje ligi su je wčera w Gorzowje Wielkopolskim wotedali. „Gubin wotpokazuje brunicowu wuhlowu jamu“, praji rěčnik delnjołužiskeho města. Tež komuny su stejišćo přihotowali. W pólskej namjeznej kónčinje k Braniborskej móhł za někotre lěta hoberski brunicowy rewěr nastać. Čas, znapřećiwjenje zapodać, so dźensa kónči.

Wo myto so požadać

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND