Łužica (16.02.16)

wutora, 16. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Prawicarjam so spřećiwili

Choćebuz (dpa/ch/SN). Hač do 1 500 ludźi je po wozjewjenju zarjadowarja pře- ćiwo prawicarskoekstremnej demonstraciji k róčnicy bombardowanja Choćebuza přez aliěrowane powětrowe wobrónje­ne mocy protestowało. Policija kaž tež rěčnik zwjazka Choćebuz bjez nacijow rěčeštaj­ wčera wo přewažnje měrliwym wotběhu. Sta wobdźělnikow lěweho spektruma běchu křižowanišćo blokowali. Hakle po wjacorych namołwjenjach je zaso wopušćichu. Neonacije spytaja hižo lěta róčnicu za propagandistiske pochody znjewužiwać. Lětsa wobdźěli so na pochodźe něhdźe 40 ludźi. Při bombardowanju Choćebuza 15. februara 1945 bě tysac ludźi zahinyło.

Cyrkej stanje so z muzejom

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND