Łužica (29.02.16)

póndźela, 29. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Schwalenske jednanje so dliji

Choćebuz (ch/SN). Wobswětowy zwjazk Zelena liga warnuje před masiwnymi naslědnymi kóštami wuhloweje jamy Choćebuz-sewjer dla, kotrež njeměł wobhospodarjer na towaršnosć wotwalić. „Pozdatna dobra kwalita wody w přichodnym jězorje po jamje je bajka. Lětdźesatki po wudobywanju wuhla móhli na ludnosć hoberske kóšty přińć, jeli zarjady wobhospodarjerja přezahe ze zamołwitosće pušća“, praji Renej Šuster ze Zeleneje ligi. Schwalenske jednanje k zapławjenju jězora so pječa mnohich přednjesenych wobmyslenjow dla dliji. Poprawom za kónc 2015 připowědźena rozjimowanska zhromadźizna bu mjeztym wo nimale lěto přestorčena. Po pjelnjenju jamow ze sprjewinej wodu je kwalita wody zwjetša dobra. Po tym pak přiběra wliw dnowneje wody a wona znowa wokisuje, štož je powšitkownje znaty fenomen.

Chcedźa hudźbu studować

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND