Łužica (05.05.15)

wutora, 05. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Chcedźa załožbu rozšěrić

Choćebuz (dpa/SN/ch). Krajna załožba za Choćebuskej wuměłstwowy muzej Dieselowa milinarnja a statne dźiwadło móhła so wo w Frankfurće nad Wódru zaměstnjeny statny orchester kaž tež wo tamniši Muzej młodeho wuměłstwa rozšěrić. Kulturna ministerka Sabine Kunst (SPD) da to tuchwilu pruwować. „Rozšěrjena załožba móhła krajne nadawki dołhodobnje lěpje spjelnjeć a wuměłske profile mjenowanych kulturnych zarjadnišćow zawěsćić“, praji politikarka SPD nowinje Märkische Oderzeitung. Muzej młodeho wuměłstwa by ze swojej wuměłskej zběrku NDR planowany Muzej moderneho wuměłstwa wobohaćił, kotryž měł so z aktualnym wuchodoněmskim a wuchodoeuropskim wuměłstwom rozšěrić.

Wopomnišćo přepodali

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND