Nadpada dla šokowani

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njeskutk nowe diskusije wo ćěkancach w Pólskej wuwabił

Waršawa. Brutalny nadpad na pólski porik za čas dowola w italskim měsće Rimini ludźi šokuje. Stał je so njeskutk w nocy na minjenu sobotu, jako chcyštaj 26lětnaj swój posledni dowolowy dźeń w nocy na přibrjohu wuklinčeć dać. Při wuchodźowanju podłu Adrije jeju štyrjo młodźi mužojo w špatnej jendźelšćinje narěčachu. Po słowach porika wupadachu kaž Afričenjo. Pozdatni ćěkancy započachu Polaka bjez přičiny bić a kopać, a činjachu to tak dołho, doniž njeje do womory padnył. Młodu žonu woni wjacore razy za sobu wumocowachu a ćisnychu ju do wody.­ Na to ćeknychu. Hakle narano turist zranjeneju nańdźe a zawoła poli­ciju. W italskej chorowni so wo njeju nětko staraja. Žona ćerpi pod šokom, muža dyrbjachu lěkarjo operować. Kaž wón rjekny, běchu so złóstnicy zadźer­želi kaž bestije.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND