Rěčki a hrjebje wusaknjene

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

ZEMJA ZEŽIWJERKA mjenuje so programatisce najwjetša ratarska wustajeńca Čěskeje republiki. Jeje mjeztym 44. lětnik je so wot 24. do 29. awgusta w Českich Budějovicach wotměł a woprawdźity magnet był. Za njecyły tydźeń wopyta tamniši agrosalon 109 278 ludźi, naj­wjace to po lěće 2005 a porno lońšemu 90 000 zajimcow wjace. 550 wustajerjow prezentowaše na přehladce nowosće ze swěta kombajnow, traktorow a druhich modernych agrarnych nastrojow. Wobšěrnje pokazowachu so postupy w cyrobiznowym přemysle. Tež zahrodnistwo a hońtwjerstwo běštej wažnej wobstatkaj wustajenišća. Jeho jednaćel Václav Polan zwurazni, zo bu nowy koncept „dožiwjene ratarstwo“ wot wopytowarjow derje přiwzaty. Na zahajenju agrosalona wobdźělichu so prezident Miloš Zeman,­ jeho předchadnik Václav Klaus a minister za ratarstwo Marian Jurečka.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND