Zadźěwar atomoweje wójny njeboh

wutora, 26. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Měrowe Nobelowe myto njeje wón dóstał, byrnjež sej je snano bóle zasłužił hač někotryžkuli druhi lawreat. Je dźě jeho zasłužba, zo lěta 1983 njeje k atomowej wójnje dóšło a zo je čłowjestwo tak před zahubu zachował. Něhdyši oficěr sowjetskeho wójska Stanislaw Petrow, jedyn z najwjetšich rjekow zymneje wójny, je njeboh. Po ruskim interneće meduza.jo je wón hižo 19. meje w Frjazynje, sydlišću njedaloko Moskwy, 77lětny zemrěł. Jeho smjerć njeběchu ani ruske ani wukrajne medije na wědomje brali. Wo njej dowědźał je so připadnje jeho němski přećel Karl Schumacher. Tón chcyše jemu w septembru po zwučenym wašnju telefonisce k narodninam zbožo wupřeć, syn móžeše pak jemu jeno zrudźacu powěsć rjec. W němskej nowinje WAZ wozjewi Schumacher na to ne­krolog po swojim přećelu. Něhdyši přisłušnik sowjetskich raketowych mocow, do wučbnicow stawiznow zapisany, bě z měsačnej rentu 20 000 rublow (něhdźe 290 eurow) žiworił.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND