Europa w generaciskej krizy

srjeda, 27. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pólski publicist a redaktor Adam Krzemiński na forumje rěčał

Frankfurt n. W. (RD/SN). „Wuslědk wólbow Zwjazkoweho sejma Němskeje njeje scyła tak napjaty. Wjele zajimawše budźe, kak so Europa a swět za štyri abo pjeć lět přeměnitej: Štó přińdźe po Merkel, štó po Trumpje? Přežiwi Macron swoje reformy w Francoskej? Kak wuskutkuje so brexit? Kak reaguje Pólska?“ Tele prašenja staji sej znaty pólski pu­blicist a fachowc za Němsku Adam Krzemiński­ minjeny pjatk na zjawnym rozmołwnym kole regionalneje nowiny w Frankfurće nad Wódru. K poslednjemu prašenju zwurazni wón swoje woča­kowanje, zo ludźo při přichodnych wólbach pólskeho parlamenta za dwě lěće tuchwilne knježerstwo strony Prawo a sprawnosć (PiS) wotwola. „Wone je přewjele njeměra wuskutkowało.“

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND