Ruba Pólska puć?

wutora, 17. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Waršawa (ČŽ/K/SN). Pólska móhła być prěni kraj EU, kotryž kóždolětne wotměnjenje lěćneho a zymskeho časa wotstroni. Namjet, skorigować zakoń wo měnjenju časa, je w sejmje prěnje čitanje wobstał, rozprawjeja čěske nowiny z pólskeje stolicy, powołujo so na dźenik The Daily Telegraph. Po hódnoćenju britiskeho dźenika je sej pólska politiska scena w tejle naležnosći w dalokej měrje přezjedna. Iniciatorka namjeta je Ludowa strona, a jeje šef Bronisław Karasek k jeho wopodstatnjenju rjekny, „wotměnjenje časa móže njerunowahu biologiskeho časnika wuskutkować, čemuž často nahła změna nalady, kaženje spara kaž tež wyše riziko infarkta sćěhuje“. Zakitowarjo wotměnjenja časa pokazuja doraznje na to, zo by jeho wotstronjenje Pólskej problemy načiniło. „Potrjechiło by to kóždeho čłowjeka a kóždu instituciju, z programowanymi časnikami započejo přez telefony hač ke korigowanju komjuterowych systemow, na přikład tych, kiž transport nafty kontroluja.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND