Maćerje najwěryhódniše

štwórtk, 30. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

DŹĚĆI maja, so wě, wo wšěm móžnym swoje měnjenja a nahlady. Za dźěćacy fonds UNICEF je so agentura STEM/MARK mjez čěskej dźěćinu w starobje dźewjeć do 17 lět za tym wobhonjała, komu najbóle dowěrjeja. Při tym maćerje najlěpje wobsteja – dowěru k nim ma 93 procentow woprašanych. Swojim nanam dowěrja dźesać procentow mjenje, mjenujcy 83 procentow. Runje telko dowěrja lěkarjam. Wučerjam porno tomu 69 procentow dowěrja, policiji 64 procentow a wójsku 55 procentow. Prezident přińdźe jenož na 18 procentow dowěry, cyrkej na 16 procentow a knježerstwo jeničce na 13 procentow. Před dźewjeć lětami bě prezidentej hišće 43 procentow młodych respondentow dowěrjało, knježerstwu 17 procentow. „Lěta dźěćatstwa wjazamy často z wjeselom a spokojnosću, wěstej naiwnosću a bjezstarostnosću. W přitomnosći wšak tójšto čěskich dźěći wšelke tele dobre kajkosće paruje“, rjekny předsydka čěskeje UNICEF Pavla Gomba. Bjez dźiwa drje tuž, zo by pjećina z nich po docpěću połnolětnosće chcyła něhdźe druhdźe žiwa być hač w Čěskej – najradšo w USA.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND