Rozestajenja wo reformje

pjatk, 01. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Knježaca strona PiS: Sudnistwo ma tajke być, kaž my to chcemy

Waršawa. Pólska knježerstwowa strona Prawo a sprawnosć (PiS) tłóči na tempo. Wona planuje radikalnu změnu sudnistwa na wšěch runinach. PiS chce swoje zaměry ručež móžno přesadźić. Wo tym swědči diskusija, kotruž wjedźeše tele dny wotpowědna justicna komisija pólskeho sejma. Tu běchu w juliju wutwo­rili, po tym zo njebě prezident Andrzej Duda předpołoženemu dokumentej bjez wobmjezowanja přihłosował. Akceptujo jenož dwaj z třoch dypkow bě wón dalše postupowanje blokował. Porno tomu namjetuje­ prezident nowu instituciju, kotraž kontroluje dźěławosć sudnikow, prawiznikow a notarow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND