Wot bankiera k premierej

pjatk, 15. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Změna na křesle pólskeje ministerskeje prezidentki njewočakowana

Waršawa. Ministerska prezidentka Pólskeje Beata Szydło je 7. decembra swoje zastojnstwo złožiła. Hižo dźeń pozdźišo prezident Andrzej Duda wotstup premierki přiwza a powoła ministra za financy, hospodarstwo a wuwiće Mateu­sza Morawieckeho, bywšeho bankiera, na jeje městno. Změna premiera hižo po połojcy knježerstwoweje doby je Polakow překwapiła. Nichtó njewěri, zo je Beata Szydło sama tak rozsudźiła, wšako bě mjez mnohimi wobydlerjemi kraja připóznata. Medije su sej wěste, zo bě to rozsud předsydy strony Prawo a sprawnosć (PiS) Jarosława Kaczyńskeho. Wón je premierku takle rozžohnował: „Mamy knjeni Szydło po rukomaj a nohomaj košić jako dźak za jeje wuběrne dźěło.“

Ludźo pak njemóža sej předstajić, zo su tele słowa sprawnje měnjene. „Skřiwdźili su našu Beatku“, su wobydlerjo jeje ródneje wsy nade wšo zrudźeni. „Wona bě wulkotna premierka. Nic za bohatych, ale za jednorych ludźi – tajkich kaž my.“

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND