Bohaty je rady bohaty*

srjeda, 20. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

BOHATY za Čechow něchtó je, kiž měsačnje znajmjeńša 50 000 krónow zasłuža. Samsna suma bě tež hižo lěta 2009 hranica bohatosće była, byrnjež mzdy mjeztym wo 20 do 25 procentow stupałe. Tule wobstejnosć zwěsći towaršnosć SAZKA: Žony maja nimo pjenjez tež strowotu, lubosć­ a swójbu za bohatstwo. Za muži su swoboda rozsudźowanja, začuće mocy a móžnosć njedźěłać často symbole bohatosće, přispomnja rěčnica SAZKI Veronika­ Diamantová.

Wobsydstwo bohateho čłowjeka dyrbjało znajmjeńša hódnotu dźesać milionow krónow měć. Do wobsydstwa liča Češa nimo hromady pjenjez za „pěstowanje konikow“ a za jězby tež chěžu ze swimingpoolom, awto, drohoćinki atd. K tomu sej mysla, zo kiwaja bohačkam skerje přiležnosće k dalšemu zbohatnjenju, zo maja wjace zabawy a swobody.

Sydom z dźesać Čechow chcyło bohatych być. Muži wabi to bóle hač žony. Najradšo zbohatnyć chcedźa ludźo do 30 lět we wjetšich městach. Połojca wo­prašanych widźi móžnosć zbohatnjenja w njesprawnosći, padustwje a korupciji.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND