Přetrjeba ryby dale stagněruje

štwórtk, 04. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

LUTOWAĆ je wjac hač 70 procentam Čechow wažne. Něhdźe 45 procentow ludźi čini to z partnerom, 26 procentow lutuja sami. Zbywacym 29 procentam je lutowanje smorže. Najčasćišo kładu woby­dlerjo susodneho kraja pjenjezy za dowol nabok. Zwěsćiła je tole čěska Póstowa lutowarnja mjez 1 400 respondentami w kraju so wobhonjejo. Za dowol lutuje pjenjezy 38 procentow porow, 32 procentow čini to za wobnowjenje bydlenja a 32 procentow za dźěći. Tójšto porow chce sej z nalutowanymi pjenjezami awto popřeć abo sej swójske bydlenje kupić. Tójšto porow njelutuje za ničo konkretne, jeničce za „financnu rezerwu“ w padźe připadneje potrjeby pjenjez.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND