Měrliwy rozwod – přikład swětej

wutora, 09. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Spočatk lěta su składnostnje 25. róčnicy rozdźělenja Čěskosłowakskeje federacije a slěborneho jubileja zrodźenja dweju samostatneju republikow jeju nawodni statnicy historiski podawk hódnoćili a so słowa jimali.

Nowy čěski ministerski prezident Andrej Babiš, rodźeny Słowak, je ze swojim słowakskim kolegu Robertom Ficom telefonował. Wobaj staj sej přezjednaj, zo stej jeju krajej nětkole z nadstandardnymi poćahami na wšěch runinach zwjazanej. W přećelskej a wotewrjenej rozmołwje diskutowaštaj wonaj tež wo dalšim zhromadnym dźěle Visegrádskeje štyrki a wo mjezynarodnych institucijach. Babiša je prěni wukrajny wopyt minjeny pjatk tradicionalnje do słowakskeje stolicy Bratislavy wjedł.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND