Swjeća lětsa někotre jubileje

póndźela, 05. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Runje štwórć lětstotka wobsteješe Słowakska samostatnje w tej chwili, jako je w silwesterskej nocy mócny časnik na wěži katedrale swj. Martina zwučnje 24. hodźinu wotbił. Wjele tysac słowakskich ludźi, zhromadźenych w centrumje stolicy, wosławi tuž na historiskim městnje – hromadźe ze syłami wukrajnych turistow – slěborny jubilej zrodźenja swojeho stata.

1. januara započa so za Słowaksku zdobom lěto jubilejow. Tak běše Nowe lěto lětdźesatk tomu, zo je kraj Schengenskemu rumej přistupił. Před dźesać lětami bě demonstratiwne zawrjenje hraničneje stacije do awstriskeho Bergena Słowakam signalizowało, zo móža nětko do 26 europskich krajow swobodnje pućować. Samozrozumliwje tež zaso do susodneje Čěskeje, z kotrejž bě nastajena hranica hotowy njezmysł była. Dalši jubilej, kotryž hromadźe z Čechami woswjeća, budźe­ w oktobru 100. róčnica załoženja Čěskosłowakskeje republiki we wuskutku rozpada Rakusko-Wuherskeje monarchije po Prěnjej swětowej wójnje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND