Młodźi Češa wo EU njerodźa

srjeda, 07. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Praha. Renoměrowana njeknježerstwowa organizacija GlobSec je w krajach Visegrádskeje­ štyrki (V4) – potajkim w Čěskej, Słowakskej, Pólskej a Madźarskej – mjez młodymi ludźimi wšelakich lětnikow přewjedła woprašowanje, kak zajimowani su wo Europsku uniju resp. sewjeroatlantiski wojerski pakt NATO.­ Wuslědki projekta su překwapjace, konstatuje čěska nowina Mladá fronta dnes. Njedźiwajcy tójšto wuswětlowanskich kampanjow njewěnuje młoda generacija mjenowanych krajow ani Europskej uniji ani NATO smjerć wulku kedźbnosć. „Znajomosće­ nastupajo wobě instituciji su skerje zakładneho razu“, GlobSec zwěsća. Třećina prašanych młodych ludźi nima­ žadyn skrućeny nahlad nastupajo EU a NATO.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND