Medije měli „lěpje kedźbować“

pjatk, 09. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pólske knježerstwo spyta dwělomny zakoń wo holocausće rozłožić

Waršawa. Pólska čuje so noweho zakonja k holocaustej dla přiběrajcy izolowana. Nimo Israela su mjeztym tež USA přez swojeho wonkowneho ministra Rexa Tillersona, Kanada a druhe kraje swoje njezrozumjenje a přesłapjenje signalizowali. Tež Ukraina je přewšo raznje reagowała, wšako namaka so w zakonju tež wotrězk wo „złóstnistwach ukrainskich cwólbow přećiwo Polakam“ za čas Druheje swětoweje wójny. Žurnalisća sarkastisce komentuja, zo ma Pólska mjeztym problemy „z cyłym swětom“. Prezident Andrzej Duda bě zakoń spočatk tydźenja podpisał. Tón mjez druhim zakazuje, Polakam sobuwinu na złóstnistwach přećiwo Židam dawać.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND