Załožer nětko šef

wutora, 01. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Brno (ČŽ/K/SN). Delegaća hłowneje zhromadźizny noweho politiskeho hibanja z mjenom Trikolóra su jeho załožerja Václava Klausa-młódšeho jednohłósnje za předsydu wuzwolili. Wón bě tež jenički kandidat. W swojej narěči Klaus najprjedy rjekny, zo je trjeba wojować přećiwo maoistam a neomarxistam, njepřećelam Trikolóry. Potom rysowaše wón tři stołpy, na kotrychž hibanje steji. Su to sprěnja Čěska republika a zasadźowanje za nju, zdruha podpěra dźěławych ludźi a střeća škit normalneho swěta, štož je po nahledźe Klausa škit před agresiwnymi ideo­logijemi, kotrež šěrja chudobu, zatrašenje, diktaturu a fanatizm. „Hladamy na swět z čěskimi wočemi. Wo kraj­ dyrbimy so sami starać, dokelž to nichtó druhi lěpje­ njezdokonja“, nowy předsyda podšmórny.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND