Listy z Pólskeje do wšeho swěta

pjatk, 14. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Razna debata wo justicnej reformje Waršawy w Europskim parlamenće

Waršawa. Parlament Europskeje unije w Strasbourgu je spočatk tydźenja wo pólskej justicnej reformje a wo najnowšim zakonju k disciplinowanju pólskich sudnikow debatował. Na wuradźowanje w pózdnich wječornych hodźinach bě jenož mało zapósłancow přišło. Najebać to bě debata naležna a emocionalna.

Poziciju pólskeho knježerstwa pod nawodom narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) přednjese wodźaca zapósłanča PiS, bywša ministerska prezidentka Beata Szydło. Wona nowy zakoń z raznymi słowami zakitowaše, pokazujo mjez druhim na demonstraciju na dobro noweho justicneho zakonja dny do toho we Waršawje. Tam bě ně­hdźe 20 000 demonstrantow justicnu refor­mu podpěrowało. Po słowach Szy­dło 80 procentow Polakow noworjadowanje wita. Nimo toho wona twjerdźeše, zo podobne zakonje k disciplinowanju sudnikow tež w druhich europskich krajach eksistuja, mjez druhim w Čěskej.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND